miércoles, 27 de abril de 2011

XIV Jornades de llengües estrangeres a Lleida

La Subdirecció General de Formació i Desenvolupament del Personal Docent del Departament d’Ensenyament i els Serveis Territorials organitzen les XIV Jornades de llengües estrangeres a Lleida – 28, 29 i 30 d’abril de 2011 - Escola Oficial d’Idiomes de Lleida

More information

No hay comentarios: